1 / 25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı 1 / 5000 Ölçekli Nazım İmar Planı
1 / 1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı

* Parselasyon Planlarının Hazırlanması
* 3194 Sayılı Kanuna Göre 18. Maddenin Uygulanması
* İfraz – Tevhid
* Yola Terk – Yolda İhdas
* Mevzi ve İmar Planı
* Cins Değişikliği – GPS Ölçümleri – Real Time Ölçümleri – Statik Ölçümler