Yağmur Suyu Projesi
29 Nisan 2017

 

Atıksu/Drenaj /Kanalizasyon Şebekeleri belediye kanalizasyon yönetmeliğine uygun olarak hazırlanmaktadır. Çevre mühendisi ve inşaat mühendisi ekip arkadaşlarımız projeyi uygun yönetmeliklere göre hazırlar. Atıksu & Yağmursuyu projelerinin alternatif yapıda tasarlanması, analiz işlemleri ve hidrolik hesaplarının yapıldığı projelendirme süreçlerini kapsar.

 

Hedefler

 • Mevzuatlara uygun alternatif Atıksu & Drenaj / Kanalizasyon proje çözümleri üretebilecek ve belirlenen kıstaslarda birbirleri ile karşılaştırarak en uygun alternatifi seçerek projelendirebilecek,
 • Projede kullanılacak elemanları (baca, ızgara, pompa, havza, boru kütüphanesi vb.) veri tabanı bağlantılı olarak oluşturabilecek.
 • Atıksu & Drenaj / Kanalizasyon borularını tasarlayabilecek, boru çizimlerini dinamik profiller oluşturarak gerçekleştirebilecek,
 • Dinamik veri taban bağlantılı fonksiyonel editörler ile (baca, ızgara, pompa, havza, boru vb.) öznitelik bilgilerini düzenleyebilecek,
 • Atıksu projelerinde nüfus dağılımlarına göre debi hesaplarını (evsel, pik hesap, Babbit katsayısı, endüstriyel ve sızma debilerini) yapabilecek, yağmur suyu projelerinde, havza bazında debi hesabını alternatif yöntemlerle gerçekleştirilebilecek,
 • Boru, baca, terfi hattı, pompa, ızgara, havza, yoğunluk vs. hesapları, tüm projede veya seçilen hesap alanında otomatik olarak yapabilecek, sonuçlarını proje ekranında tematik haritalar oluşturarak mekânsal yapıda gözleyebilecek,
 • Dinamik yapı ve şebeke kontrolleri ile projenin her aşamasında, hidrolik ve geometrik değişikler yapabilecek,
 • Projeye ilişkin tüm profil işlemlerini gerçekleştirebilecek,
 • Projelerini üç boyutlu (3D) olarak hazırlayabilecek, projeler üzerinde sanal gezinti ve stereo görüntüleme işlemlerini gerçekleştirebilecek,
 • Tüm projeyi, tabakaları veya seçilen objeleri, Google Earth’ e aktarabilecek, Google Earth’ den projelerine veri alabilecek, senkronize bir şekilde çalışabilecek,
 • Google, Yahoo, BingMap vb. kaynaklardan, uydu, sokak, yükseklik vb. haritaları online olarak altlık veri olarak kullanabilecek, geocoding aramaları yapabilecek;
 • Atıksu & Drenaj / Kanalizasyon projelerinin gerektirdiği tüm proje çıktıları ve raporları oluşturabilecek (hidrolik hesap sonuç raporu, parsel ve şebeke mecra metrajı, baca metrajı, baca cetveli, baca şut bilgileri, kazı haritası, genel durum planı, şebeke planı, ızgara metrajı vb.),
 • Mevzuatlara uygun grid, lejant, resim ve akıllı nesneler kullanılarak proje çıktı şablonları oluşturabilecek, istenirse kurumlara uygun hazır çıktı şablonlarını kullanabilecek,
 • Projelere ilişkin iş akış modelleri oluşturabilecektir.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

twenty + seven =